Home

Fedecom is de branchevereniging van circa duizend bedrijven in de Landbouwtechniek, Veehouderijtechniek, Groentechniek, Tuinbouwtechniek en Industrie & Intern transport.

Fedecom Bedrijfsvergelijk

De Fedecom bedrijfsvergelijking biedt onze leden een instrument om de prestatie/ontwikkeling van hun bedrijf, in verhouding tot (een zelf gekozen selectie van) de sector, meetbaar te maken en daardoor beter onderbouwde beslissingen te nemen.

De collectieve bedrijfsgegevens bieden Fedecom waardevolle branche brede informatie waarmee zijn haar eigen beleidsagenda en belangenbehartiging kan voeden.

Economische Barometer

De Economisch Barometer peilt elk kwartaal de stemming onder de leden.  

De vragen die gesteld zijn gaan over werkgelegenheid, binnenlandse orders, werkplaatsbezetting, prijzen, buitenland, bedrijfsresultaat, winst of verlies en investeringsverwachtingen. De vragen zijn onderverdeeld in vragen over realisaties in het afgelopen kwartaal, waardering van de huidige positie en verwachtingen voor het komende kwartaal.

Inloggen

Een moment a.u.b.